Podatki podjetja


KORINT
svetovanje in storitve d.o.o.
Pod kostanji 40, 1000 Ljubljana

davčna številka: SI19334290

TRR: 02010-0015053784
odprt pri NLB d.d., Ljubljana

direktor: Metka Jovanovič
e-pošta: metka@korint.si

mobilni telefon: 041 71 48 48
stac. telefon in faks: 01 / 42 958 1

e-pošta: info@korint.si
spletna stran: www.korint.si

matična številka: 5931975000

osnovni kapital: 9.244,00 €
datum vpisa subjekta v sodni
register: 24.01.1996

 

 


 

 

 

 

Delovni čas: Našim strankam smo na voljo 24 ur na dan in vse dni v letu.

Uradne ure: Od ponedeljka do petka od 7.00 do 16.00

V ostalem času smo vedno dosegljivi na telefon ali po e-pošti.