Kaj lahko pričakujete in zakaj izbrati nas


Z dolgoletnimi izkušnjami v podjetništvu in računovodstvu smo si pridobili veliko znanja o reševanju problemov, s katerimi se srečujejo podjetja pri svojem poslovanju. Poslujemo od leta 1996 dalje.

Na vodenje poslovnih knjig podjetja gledamo z enake perspektive kot podjetniki pri svojem poslovanju in ne samo kot birokrati.

• na naslov podjetja pridemo enkrat mesečno po vašo dokumentacijo (brezplačno)
• prevzemamo vso odgovornost pri knjiženju poslovnih dogodkov in vodenju računov
• poslužujemo se elektronskega poslovanja
• izdelamo vam medletno bilanco (brezplačno)
• pripravimo dokumentacijo in sodelujemo z banko v primeru vloge za limit/kredit
• mesečno obveščanje o terjatvah in obveznostih
• priprava predlogov za kompenzacijo
• usklajevanje knjigovodskih stanj (IOP opomini)
• svetovanje na področju davkov
• svetovanje na kadrovskem področju
• urejamo vašo celotno birokracijo, tako da se vi lahko povsem posvetite vašemu delu


Zagotavljamo vam strokovno in ažurno opravljene storitve. Predvsem pa vam obljubljamo prijaznost in oseben pristop. Potrudili se bomo, da boste zadovoljni z nami.