Razne druge storitve po vaši želji, kot na primer:


• urejanje dokumentacije
• usklajevanje knjigovodskih stanj z dejanskim stanjem (IOP, opomini ...)
• svetovanje pri izterjavi terjatev
• priprava predlogov za kompenzacijo
• obračun obresti
• razpošiljanje obrazcev, dopisov…
• tiskanje plačilnih nalogov
• davčno – računovodsko  svetovanje
• kadrovske zadeve (prijava in odjava delavcev, pogodbe o zaposlitvi…)
• administrativna dela

 

Ponujamo tudi MOBILNO RAČUNOVODSTVO. Če sami razpolagate z računovodskim programom, pa nimate računovodjo, pridemo k vam in v vaših prostorih poskrbimo za vaše računovodstvo. Prekontroliramo evidentirane podatke, ki jih mogoče sami knjižite, ostale poknjižimo mi in poskrbimo za zaključek leta (bilance in davčni obračun).